Składka członkowska
Regulamin

Składka członkowska Klubu Sportowego Akademia Gimnastyki

1. Wysokość składki członkowskiej jest stała niezależnie od ilości treningów w danym miesiącu i uwzględnia wszystkie przerwy w trakcie trwania sezonu treningowego. Nie zwiększamy wysokości składki członkowskiej, kiedy w miesiącu wypada więcej treningów i tym samym nie zmniejszamy jej, kiedy treningów będzie proporcjonalnie mniej np. w związku z występującymi w trakcie roku przerwami świątecznymi. 

2. Składka członkowska płatna jest zawsze do 5 dnia każdego miesiąca na numer konta podany Rodzicom w umowie dot. opłacania składek członkowskich. 

3. Składka członkowska nie może zostać pomniejszona z przyczyn nieobecności Zawodnika (wyjazdy, choroby, itp.) ze względu na stałe koszty utrzymania Klubu
 i kadry. Wyjątkiem są kontuzje Zawodników potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. 

4. Zaległości w składkach członkowskich w wymiarze do 3 miesięcy skutkują skreśleniem dziecka z listy zawodników i wezwaniem Rodzica do zapłaty.
Brak zapłaty spowoduje przekazanie zobowiązania firmie windykacyjnej. 

5. Rezygnację z zajęć należy przesłać najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym zawodnik trenuje. W przypadku braku rezygnacji składki członkowskie wciąż będą naliczane, a rodzic będzie zobowiązany do uregulowania ich mimo, że dziecko było nieobecne na treningach! 

5.  Dwa pierwsze zajęcia są niezobowiązujące.  Jeśli dziecko nie zdecyduje się na dalsze uczestnictwo to Rodzic nie ponosi żadnych kosztów za dwa próbne treningi. Jeśli zaś dziecko zostaje zawodnikiem Klubu, dwa pierwsze zajęcia rozliczane są razem z pierwszą składką członkowską. 

Cennik zajęć gimnastycznych: 
• Trening 1x60min tygodniowo – 120zł miesięcznie
• Trening 2x60min tygodniowo- 165zł miesięcznie
 • Trening 3x60min tygodniowo – 215zł miesięcznie
• Trening 4x60min tygodniowo – 245zł miesięcznie
 • Trening 5x60min tygodniowo i więcej – 265zł miesięcznie
 • Trening indywidualny gimnastyka 1x60min – 150 zł za zajęcia 

 Cennik zajęć z gimnastyki powietrznej (szarfy) :
• Trening indywidualny szarfy 1x 60min – 200zł za zajęcia
 • Gimnastyka Powietrzna 1x60min tygodniowo – 125zł miesięcznie
• Gimnastyka Powietrzna 2x60min tygodniowo- 185zł miesięcznie
• Gimnastyka Powietrzna 3x60min tygodniowo – 225zł miesięcznie
• Gimnastyka Powietrzna 4x60min tygodniowo – 265zł miesięcznie
• Gimnastyka Powietrzna 2x90min tygodniowo– 200zł miesięcznie

Cennik zajęć z gimnastyki artystycznej : 
• Gimnastyka artystyczna 1x 60 min tygodniowo – 125 zł miesięcznie 
• aeriaLOVE 2x 60 min tygodniowo (1x szarfy, 1x gimnastyka artystyczna) – 185 zł miesięcznie 

Dyscypliny łączone – cena ustalana jest indywidualnie. 

 

Regulamin zajęć

1.  Na treningach obowiązuje strój sportowy. Zalecamy jednolity, czarny strój : legginsy / szorty sportowe / spodnie dresowe / body / koszulka. Włosy zawodnika powinny być związane, wszelka biżuteria zdjęta. Zawodnik bierze udział w treningach boso lub w skarpetach antypoślizgowych

2. W przypadku  treningów z gimnastyki powietrznej zawodnika OBOWIĄZUJE strój zakrywający pachy, brzuch i kolana – tj. najlepiej długie spodnie
i body/koszulka na długi rękaw. Brak wymaganego stroju może skutkować poparzeniem ciała od szarfy. Zabrania się również wchodzenia na szarfę w jakiejkolwiek biżuterii, gdyż szarfa może ulec zniszczeniu. 

3.  W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Zawodnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

4. W razie niewłaściwego zachowania Zawodnika, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych zawodników
 lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie treningów dla grupy, trener ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie.
 W takim przypadku nie przysługuje Zawodnikowi zwrot kosztów, jeśli usunięcie z treningu nastąpiło z jego winy.

5. W przypadku dezorganizującego treningi zachowania Rodzica, które wpłynie jednocześnie na atmosferę podczas treningów prezes klubu ma prawo do wykluczenia dziecka z treningów.

 6. Jedynymi osobami uprawionymi do kontaktów w sprawie Zawodnika (zgłaszanie problemów, chęci zmian itp.) są Rodzice lub prawni Opiekunowie dziecka.

 7. Zawodnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Zawodnika odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekun prawny. 

8. Zawodnicy  (niezależnie od wieku)  przebywają na sali treningowej BEZ OBECNOŚCI RODZICÓW. Obecność „widowni” wpływa na jakość treningu
 i skupienie dziecka na zajęciach. Rodzic może przebywać na terenie Klubu tylko i wyłącznie  w szatni lub recepcji. 
Informujemy, iż świadome przebywanie Rodzica na terenie sali bez zgody Klubu jest równoznaczne z pkt. 5 niniejszego regulaminu.  

9. Zawodnik zobowiązany jest wchodzić na treningi wejściem B do budynku szkoły.

10. W czasie oczekiwania  na trening  zabrania się zawodnikowi biegać po szatni i korytarzu oraz skakać po ławkach oraz kanapach. Zawodnik zobowiązany jest również do zachowania kultury i szacunku do innych pracowników placówki oraz dzieci. 

11. Na terenie Centrum Gimnastycznego znajduję się prywatny plac zabaw, który jest własnością Przedszkola Słoneczna Polana. Uprzejmie informujemy, iż na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie dzieci z ww. przedszkola, ich rodzice oraz nauczyciele. 


SALA GIMNASTYCZNA:
poniedziałek - piątek 16:30-20:30
sobota 9:00-13:00